Listopadowe IN MEMORIAM, 8 listopad

Listopadowe IN MEMORIAM, 8 listopad

Dziwne były tegoroczne dni listopadowe, kiedy to czciliśmy pamięć zbawionych świętych  oraz święto zmarłych – tych, którzy jak wierzymy są jeszcze w drodze do osiągnięcia szczęścia wiecznego. W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19 zamknięte zostały wszystkie polskie nekropolie, dlatego też odwiedzanie grobów bliskich i miejsc pamięci narodowej, uświęconych krwią bohaterów i męczenników, zostało przesunięte i rozłożone w czasie. W tych dniach Zarząd naszej Grupy, wspólnie ze środowiskiem Narodowym z Kowerska i Klubem Stodoła z Marysina zorganizował rajd samochodowy szlakiem miejsc pamięci, rozrzuconych po ziemi janowskiej i kraśnickiej. Z konieczności trasa rajdu zbliżona była do tej z zeszłego roku. Wyznaczył ją i za przewodnika służył M. Wielgus – dowódca Grupy.

Odwiedziliśmy groby żołnierzy września 1939 r., mogiły partyzanckie, miejsca masowych zbrodni dokonanych przez Niemców na ludności wiejskiej, mogiły  powstańców styczniowych  oraz  pomniki  postaci zasłużonych dla Polski. Mieliśmy do rozdysponowania kilkadziesiąt chryzantem pochodzących z zasobu ARiMR, wykupionych od rolników w ramach pomocy państwa dla poszkodowanych przez decyzje rządu wydane w ramach walki z wirusem.

Na mogiłach oddawaliśmy hołd poległym zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Wyruszyliśmy z Majdanu Obleszcze o ósmej rano, a zakończyliśmy późnym wieczorem w Zakrzówku.

Trasa rajdu wiodła przez:

 • Las Mosty k. Polichny – znajduje się tam kamień poświęcony powstańcom styczniowym, ustawiony w miejscu potyczki z kozakami.
 • Polichna – cmentarz, mogiła żołnierzy ze  zgrupowania  płk .Zieleniewskiego poległych w bitwie z Niemcami 29.09.1939 r.
 • Modliborzyce – cmentarz, mogiły zbiorowe żołnierzy września 1939.
 • Świnki – śródleśna, samotna mogiła partyzanta z oddziału Zapory.
 • Lasy Janowskie – kamień pamięci i kapliczka ustawione w miejscu ukrywania się ludności w czasie II wś.. W miejscu tym znajduje się także studnia z czasów wojny.
 • Kalenne – duża zbiorowa mogiła ofiar niemieckiej pacyfikacji.
 • Szklarnia w Lasach Janowskich – grób Basi Mączyńskiej, sanitariuszki oddziału Ojca Jana
 • Momoty Górne – mogiła pomordowanych przez Niemców w 1942r. i pomnik płk. Zieleniewskiego na placu przykościelnym
 • Porytowe Wzgórza w Lasach Janowskich – cmentarz  poległych w czasie operacji przeciw-partyzanckiej Sturmwind I oraz krzyż i kamień poświęcony żołnierzom AK.
 • Dzwola – cmentarz, grób zbiorowy 28 żołnierzy płk. Zieleniewskiego poległych w walce z Niemcami i Sowietami 29.09.1939 r.
 • Wierzchowiska – cmentarz, mogiły żołnierzy września 1939, partyzanckie i pierwszo wojenne.
 • Batorz – cmentarz: grób 31 powstańców styczniowych poległych 6. 09.1863r., grób st. strz. Waleriana Dąbrowskiego poległego we wrześniu 1939 r. i mogiła zbiorowa 36 żołnierzy armii austrowęgierskiej, różnych narodowości, zmarłych z ran w szpitalu polowym po bitwie pod Batorzem w lipcu 1915r.
 • Las batorski – kopiec Lelewela.
 • Brzozówka – dawne dworzyszcze, mogiła powstańcza z 1863r.oraz bezimienny grób kozaka.
 • Zakrzówek – cmentarz: grób strz. Waleriana Nowickiego ze zgrupowania płk. Zieleniewskiego zmarłego z ran w październiku 1939r., oraz grób partyzanta NSZ poległego w 1942r.. Odwiedziliśmy również pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego znajdujący się w centrum miejscowości.
 • kwiaty i znicze złożone zostały również na grobach, upamiętnieniach, przy kapliczkach w Majdanie Obleszcze, Aleksandrówce i na polach Wólki Batorskiej.