Uroczystości patriotyczne, Bystrzyca, 29 kwietnia

Uroczystości patriotyczne, Bystrzyca, 29 kwietnia

Pani dyrektor Maria Stępień wraz z gronem pedagogicznym, radą rodziców, przy wsparciu lokalnych organizacji i stowarzyszeń, duchownych i władz samorządowych Gminy Zakrzówek, zorganizowały w szkole podstawowej w Bystrzycy, uroczystości patriotyczne, poświęcone rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz posadzenie dębu pamięci dedykowanego ks. kpt. Józefowi Czemerajdzie – dawnemu wikariuszowi parafii Zakrzówek, który został zamordowany w Charkowie. Akcja sadzenia drzew katyńskich ma charakter ogólnokrajowy. W programie uroczystości znalazły się: akademia patriotyczna zaprezentowana przez młodzież szkolną, okolicznościowe wystąpienia, promocja książki biograficznej poświęconej życiu i śmierci ks. Czemerajdy oraz uroczyste posadzenie dębu pamięci

Grupa nasza wystawiła wartę honorową w czasie uroczystości. Dokumentację fotograficzną i filmową z wydarzenia, sporządził Stefan Stypułkowski- gminny dokumentalista.