Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Wólka Ratajska, 14 październik

Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Wólka Ratajska, 14 październik

Uroczystość z udziałem naszej Grupy zorganizowana przez Szkołę w Wólce Ratajskiej i Wójta Gminy Godziszów – Józefa Zbytniewskiego, z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości, połączona z odsłonięciem tablicy pamiątkowej umieszczonej na okazałym kamieniu, posadowionym na placu przykościelnym.

Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki uczestników pod szkołą im. Jana Pawła II w Wólce Ratajskiej – gdzie dotarliśmy w kolumnie zabytkowych pojazdów wojskowych. Przy dojeździe połączyliśmy się z ułanami, którzy dotarli tu nieco wcześniej.

Następnie po uformowaniu szyku, w kolejności: orkiestra dęta, poczty sztandarowe, GRH, strażacy OSP, zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie; nastąpił przemarsz do kościoła. Tam odprawiono koncelebrę sprawowaną przez ks. infułata Edmunda Markiewicza, ks. proboszcza dr Waldemara Olecha, ks. kanonika dr Jacka Staszaka,   ks. Krzysztofa Lipskiego.  W tym miejscu należy pochwalić kunszt orkiestry potrafiącej grać „pod nogę”, co bardzo ułatwia maszerowanie.

Po mszy świętej, poseł Jerzy Bielecki, w asyście wicestarosty janowskiego Antoniego Kulpy i Wójta Gminy Godziszów J. Zbytniewskiego dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej, pod którą delegacje złożyły wieńce i kwiaty. Po przecięciu wstęgi, odbyło się uroczyste podniesienie flagi na maszt, przy dźwiękach hymnu państwowego, apel poległych odczytany przez komendanta Piotr Groszka, i salwa honorowa – wszystko  w wykonaniu naszej Grupy.

Oficjalną część świętowania zakończył przemarsz na plac przyszkolny. Tam pod namiotem, na trzech uprzednio przygotowanych stołach wystawiliśmy przywiezione militaria. W tym czasie ułani zaprezentowali zgromadzonym pokaz musztry kawaleryjskiej.

Jak zawsze, dużym zainteresowaniem cieszyli się nasi najmłodsi koledzy, tym większym, że występowali tu po raz pierwszy i w dodatku, w tak dużej liczbie (było ich pięciu). Wytrwale stali w postawie zasadniczej w czasie mszy świętej i pozostałej części uroczystości, dziarsko też maszerowali i pozowali do zdjęć. Organizatorzy przyjęli członków Grupy obiadem, serwowano smaczną wojskową grochówkę i różnorodne wypieki i słodkości.

Na podkreślenie zasługuje bardzo liczny udział w uroczystości mieszkańców Wólki Ratajskiej, w tym bardzo wielu ludzi młodych i małżeństw z dziećmi. Co szczególnie krzepiące, dzieci i młodzież szkolna stawiła się niemal w komplecie. To bardzo dobrze świadczy o nauczycielach i wychowawcach. Na uznanie zasługuje też mistrz ceremonii  – nauczyciel historii w tutejszej szkole za sprawne pokierowanie porządkiem uroczystości. Na zakończenie, jak to mamy w zwyczaju, zorganizowaliśmy przejażdżki zabytkowymi pojazdami wojskowymi dla chętnych dzieci.

Ta krótka relacja, spisana jedynie na podstawie obserwacji, nie odzwierciedla w pełni tego, co się wydarzyło w czasie święta. Z racji nieznajomości tutejszych elit z pewnością, nie wymieniono większości zacnych uczestników tej znamienitej uroczystości.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Mariusza Lenarta.