Spotkanie z dziećmi, Polichna, 22 październik

Spotkanie z dziećmi, Polichna, 22 październik

Grupa zorganizowała spotkanie z dziećmi klas młodszych w Szkole Podstawowej w Polichnie. Temat pogadanki: uzbrojenie i wyposażenie WP w 1939 r. oraz rola myśliwych w ochronie przyrody. Pogadanka połączona z pokazem militariów i pamiątek po żołnierzach WP oraz trofeów myśliwych