Spotkanie z dziećmi, Wojciechów, 5 październik

Spotkanie z dziećmi, Wojciechów, 5 październik

Nasi koledzy z Grupy pojechali do Wojciechowa, gdzie zaplanowano kolejne spotkanie z dziećmi w Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Faustyny Kowalskiej prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju  wsi Wojciechów. Uczy się w niej ponad dwadzieścioro dzieci klas młodszych, szkoła posiada sztandar, jej dyrektorem jest pani Ilona Stolarz

5 października jest dniem święta patronki szkoły. Z tej okazji zorganizowano akademię poświęconą osobie św. siostry Faustyny Kowalskiej, nawiązano też do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Następnie śpiewacy z naszej Grupy odśpiewali rotę i zaprezentowali koncert pieśni patriotycznych. Po czym Grupa wykonała skrócony pokaz musztry z bronią, a następnie wystawę militariów. Kolega Mirosław w krótkich słowach, opowiedział o historii niektórych wystawionych eksponatów będących w dużej części pamiątkami po żołnierzach Grupy płk. Zieleniewskiego. Na zakończenie dla chętnych dzieci była zwyczajowa przejażdżka wojskowym pojazdem terenowym.

W uroczystości oprócz dzieci udział wzięły ich mamy i babcie, ks. proboszcz, siostry zakonne z Kraśnika grono nauczycielskie i przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju.

W spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy Szastarka p. Artur Jaskowski i p. Jadwiga Wielgus, sekretarz UG.

Pan Wójt w krótkim wystąpieniu zapewnił dyrektor szkoły, p. Ilonę Stolarz, nie tylko o obronie szkoły, do niedawna zagrożonej likwidacją, ale zobowiązał się wspierać jej dalszy rozwój. Zaznaczył przy tym, że zależy to od pomyślnego wyniku zbliżających się wyborów.

Trudno sobie przecież wyobrazić, by tak zadbana mająca zacną patronkę szkoła, mogłaby przestać istnieć. Jak wiemy to sam Jezus odkupiciel wybrał św. Faustynę, by przygotowała świat na Jego ostateczne przyjście. Po uroczystości organizatorzy podali pyszną wojskową grochówkę i smakowite ciasto. Przed odjazdem przedstawiciele naszej Grupy wpisali się do Szkolnej Księgi Pamiątkowej.