79 rocznica zakończenia działań obronnych Grupy płk. Zieleniewskiego, Momoty, 30 wrzesień

79 rocznica zakończenia działań obronnych Grupy płk. Zieleniewskiego, Momoty, 30 wrzesień

Momoty Górne, sobota – niedziela, 29 -30 września 2018r. 79 rocznica zakończenia walk Zgrupowania płk Zieleniewskiego. Uroczystości ku czci żołnierzy Zgrupowania są dla nas szczególnie ważne i zajmują poczesne miejsce w naszym rocznym kalendarzu. Z racji tego, że płk Zieleniewski jest naszym patronem, jest to zarazem święto naszej GRH.

Obchody rozpoczęliśmy już w sobotę 29 września; o 10 rano z Batorza wyruszyli kawalerzyści na 58 km rajd. Po drodze dołączyli do nich koledzy ułani z Majdanu Obleszcze, Wolicy i Zarajca. Na miejsce biwaku w Momotach Górnych dotarli przed zmierzchem. Tam czekali już ich koledzy piechurzy, którzy przybyli tu w kolumnie historycznych pojazdów wojskowych ok. godz 14:30.

W pierwotnych założeniach był wspólny biwak z harcerzami, corocznie przyjeżdżają ze swoimi opiekunami i noc spędzają pod namiotami. Niestety ze względu na znaczne ochłodzenie (w nocy temperatura spadła do -3 C) w tym roku nie przybyli.

Gościny naszej Grupie udzielił miejscowy przedsiębiorca branży drzewnej, udostępniając stylową altanę usytuowaną w malowniczej scenerii na rozległym płaskim piaszczystym terenie obok 200 letniego dębu, pośród stawów, łąk, rzeczki której brzegi porastają pasmem drzew. Dla nas, w większości mieszkających na Roztoczu, była to sceneria egzotyczna.

W programie biwaku było ognisko, które płonęło całą noc dając światło i potrzebne tej nocy ciepło. Śpiewano patriotyczne i żołnierskie pieśni przy akompaniamencie akordeonu; nasz kolega Piotr jest wziętym muzykiem.Było i coś dla ciała – przygotowano gulasz wojskowy i bigos, była wojskowa słonina konserwowa, kiełbaski opiekane na ognisku, a także jako „ciekawostka” smakowa – wojskowe racje poligonowe.

Biwak zakończyła wspólna modlitwa, następnie zwyczajem wojskowym wystawiono warty. Obóz wzorem amerykańskich traperów otoczono kręgiem złożonym z pojazdów wojskowych i cywilnych, gdzie noc spędziły konie i ułani oraz część co bardziej wytrzymałych na chłód piechurów.

W niedzielę wczesnym przedpołudniem, na placu przykościelnym w Momotach wystawiliśmy militaria, pokaz pojazdów wojskowych oraz nowo pozyskanej taczanki pod CKM Browning wz. 30. Wzorem lat ubiegłych uczniowie janowskich szkół zaprezentowali okolicznościową akademię patriotyczną. Następnie rozpoczęła się uroczysta koncelebra.

Oprawa wojskowa uroczystości: asysta w czasie mszy św, odegranie hymnu państwowego z podniesieniem flagi na maszt, salwa honorowa i odczytanie apelu poległych w wykonaniu żołnierzy WP z Lublina. Na uroczystości w sposób zorganizowany oprócz zuchów i harcerzy przybyli nasi koledzy rekonstruktorzy ze stowarzyszenia „Miejski Klub Strzelecki Miłośników i Kolekcjonerów Broni „UR” GRH Zakłady Południowe” ze Stalowej Woli. Pokazali kolekcję militariów oraz zaprezentowali na sobie tzw. „koszerne” pełne umundurowanie i kompletne wyposażenie żołnierza WP z września 1939 r.

Były też władze powiatu i miasta Janów, radni sejmiku województwa, przedstawiciele instytucji i agend rządowych szczebla powiatowego, samorządowcy z okolicznych gmin, nauczyciele, regionaliści, mieszkańcy powiatu. Z racji prowadzonej kompanii do wyborów samorządowych licznie dopisali członkowie partii politycznych m.in. PiS i PSL, przedstawiciele stowarzyszenia Kukiz ’15 z Janowa Lubelskiego. Ww. delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem płk. Tadeusza Zieleniewskiego

Na zakończenie organizatorzy rozdawali wszystkim uczestnikom gorącą wojskową grochówkę.

 

Więcej zdjęć