Obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości, 11 listopada

Obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości, 11 listopada

Janów Lubelski

Setna rocznica odzyskania niepodległości, a zarazem ukoronowanie wszystkich tegorocznych uroczystości, organizowanych na naszym terenie dla uczczenia tego radosnego wydarzenia. Pogoda dopisała; było słonecznie i ciepło, jakby niebo chciało w ten sposób pobłogosławić wszystkim Polakom w tym szczególnym dniu.

Dla naszej Grupy był to dzień ściśle wypełniony programem. Już o 7:30 wyjechaliśmy do Janowa, na uroczystości organizowane przez władze miasta i powiatu janowskiego. Wydarzenie rozpoczęło się zbiórką uczestników przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, znajdującym się na dziedzińcu przed siedzibą Starostwa Powiatowego. Czoło kolumny marszowej otwierała znana „Olek Orkiestra”, następnie szli uczniowie klas mundurowych niosący kilkunastometrowy biało-czerwony sztandar, za nimi maszerowała nasza GRH, prowadzona przez Mirosława Wielgusa – dowódcę uroczystości. W dalszej kolejności podążały poczty sztandarowe, uczniowie ubrani w historyczne stroje, dalej strażacy, policjanci, władze miejskie i samorządowe, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, urzędów i instytucji państwowych, młodzież szkolna z opiekunami, mieszkańcy miasta; kolumnę zamykali nasi ułani. O godz 9:00 rozpoczęła się uroczysta msza święta w kościele pw. św. Jana Chrzciciela, sprawowana przez miejscowych księży.

Po uroczystej koncelebrze, ponownie uformowany szyk przeszedł z powrotem przed Urząd Miasta, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Tam nasza Grupa, wraz z harcerzami, wystawiła wartę przy pomniku Marszałka, następnie odegrano Mazurka Dąbrowskiego i podniesiono flagę państwową na maszt. Poczet flagowy stanowili Stanisław Siembida – dowódca, Piotr Kawęcki – flagowy i Józef Sokół – asystent. Apel poległych odczytał komendant Piotr Groszek, później padła salwa honorowa, oddana z karabinów mauzer wz. 98k. Następnie delegacje złożyły wieńce i kwiaty przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego, a także przy popiersiu Wincentego Witosa, znajdującym się na dziedzińcu szkoły, której patronuje.

Zgromadzonych powitał gospodarz – Starosta Janowski, p. Grzegorz Pyrzyna. W swoim ciekawym wystąpieniu, opowiedział o powstawaniu zrębów polskiej państwowości na ziemi janowskiej. Przypomniał sylwetki ludzi tworzących pierwszy samorząd, służby porządkowe, szkolnictwo i administrację.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy chętni zostali zaproszeni na smaczną wojskową grochówkę. W tym czasie, zgromadzeni mogli oglądać nasze samochody, motocykle, zaprzęgi konne oraz inne wyposażenie i ekwipunek żołnierski.

Spotkaliśmy się z bardzo serdecznym przyjęciem władz i uczestników uroczystości. Odebraliśmy wiele pochlebnych ocen i życzliwych słów za sprawne i efektowne przeprowadzenie uroczystości. Po części było to za sprawą naszych najmłodszych kolegów: Filipa, Mateusza, Witka, Piotrka i Wojtka (4-8 lat). Ubrani w swoje mundury wz.36, dziarsko maszerowali pokonując długi dystans z kościoła przed pomnik. Wytrwale (w pozycji „na baczność”) stali w czasie mszy św, jak też donośnie odpowiadali na zawołania odczytującego apel poległych. Wzbudzali admirację i ciekawość uczestników uroczystości. Po zakończonych uroczystościach i krótkim odpoczynku udaliśmy się dalej w drogę.

 

Szastarka

W Szastarce uroczystości rozpoczęły się o 14:00, od zbiórki na placu strażackim. Zebrały się tam liczne poczty sztandarowe, młodzież szkolna i nauczyciele ze wszystkich szkół w Gminie, strażacy OSP, miejscowi kapłani, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, mieszkańcy gminy. Nie mogło zabraknąć władz gminy: Wójta Artura Jaskowskiego i Sekretarz UG Jadwigi Wielgus, radnych, sołtysów.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła orkiestra dęta GCK w Polichnie. Funkcję mistrza ceremonii sprawowała dyrektor GCK w Polichnie – pani Ewa Białoń, dowódcą uroczystości był Mirosław Wielgus. Na uroczystości nasza GRH wystawiła pododdział piechoty i spieszoną drużynę kawalerii z proporcem.

Po przemarszu na skwer przed stacją PKP Szastarka, gdzie posadowiono okazały głaz z umieszczoną na nim pamiątkową tablicą, rozpoczęły się uroczystości. Tam członkowie naszej Grupy wystawili wartę przy pomniku i dokonali podniesienia flagi państwowej na maszt, następnie komendant Piotr Groszek odczytał apel poległych i padła salwa honorowa.

Wkrótce potem, Wójt A. Jaskowski, Przewodniczący Rady Gminy M. Jakubaszek, ks. A. Arbaczewski, Starosta Kraśnicki A. Maj i dowódca GRH – Mirosław Wielgus dokonali uroczystego odsłonięcia obelisku. Następnie kapłani poświęcili monument. W dalszej kolejności delegacje i osoby złożyły wieńce pod pamiątkową tablicą.

Krótkie okolicznościowe przemówienia wygłosili Wójt A. Jaskowski i Starosta Kraśnicki Andrzej Maj. Śpiewacy z naszej Grupy wykonali dwa utwory o tematyce patriotycznej, a orkiestra dęta GCK dała krótki koncert pieśni żołnierskich. Po uroczystości wszyscy chętni stanęli do pamiątkowej fotografii, na tle pomnika.

Następnie Wójt zaprosił uczestników zgromadzenia do utworzenia żywego napisu na placu dworcowym. Ludzie ustawili się w duży znak „100” na cześć setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Całość udokumentował dron, z którego filmowano przebieg uroczystości. Z naszej strony fotografie i filmy wykonał Zygmunt Wielgus.

Jako ciekawostkę można dodać, że przy budowie pomnika pozostawiono specjalny otwór w ziemi, głęboki na 2 metry. Ma tam spocząć kapsuła czasu, która zostanie tam umieszczona, po inauguracyjnej sesji nowo wybranej Rady Gminy Szastarka. Co oprócz dokumentów z 1 sesji znajdzie się w kapsule, wie tylko pomysłodawca – czyli Wójt Artur Jaskowski. Dlatego pozostanie to tajemnicą do czasu, kiedy ktoś po latach lub wiekach, odkryje ten swoisty depozyt.

Tekst napisu

1918 – 2018/ W 100. ROCZNICĘ/ ODZYSKANIA/ NIEPODLEGŁOŚCI/ W HOŁDZIE/ WALCZĄCYM I POLEGŁYM/ ZA WOLNOŚĆ/ I NIEPODLEGŁOŚĆ/ POLSKI/ SPOŁECZEŃSTWO GMINY SZASTARKA/ WÓJT GMINY SZASTARKA/ ARTUR JASKOWSKI.