Jubileusz 15 lecia GRH „Wir”, Biłgoraj, 9 listopad

Jubileusz 15 lecia GRH im. por. Konrada Bartoszewskiego „Wir” z Biłgoraja, 9 listopad

Uroczystość odbyła się w zajeździe „Kary Mustang” w Bukowinie k. Tarnogrodu. Jubilaci na swoje święto zaprosili wiele osób w tym posła na sejm RP Sławomira Zawiślaka, dobroczyńców i sponsorów Grupy oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych stowarzyszeń z terenu Lubelszczyzny i Podkarpacia.

Naszą Grupę reprezentowała delegacja z dowódcą M.Wielgusem na czele. Jubileusz rozpoczął się o godz. 18:00 od części oficjalnej, gdzie przypomniano bogaty dorobek Grupy „Wir”. Goście wyrazili swoje uznanie gromkimi brawami i życzliwymi słowami.

Otrzymaliśmy piękny dyplom – podziękowanie  za dotychczasową współpracę, podpisany przez Zarząd Grupy, przewodniczącego Grzegorza Koperwasa, skarbnik – Joannę Kurzyp oraz sekretarza – Marka Łabę.

Następnie rozpoczęła się część kameralna. Przygrywał zespół Diament, podawano wyszukane dania i przekąski. Sala została udekorowana na wzór partyzancki.

Szczerze gratulujemy kolegom z GRH „Wir” dotychczasowych osiągnięć.