Obchody Święta Niepodległości, Wojciechów, 12 listopad

Obchody Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej im. św. Faustyny Kowalskiej, Wojciechów, 12 listopad

Na zaproszenie pani dyrektor Marioli Tylus i Zarządu Stowarzyszenia prowadzącego szkołę zorganizowaliśmy dla uczniów wystawę militariów oraz krótki pokaz musztry z bronią.

Wcześniej jednak uczniowie zaprezentowali akademię patriotyczną, którą z zainteresowaniem obejrzeliśmy. Przy tej okazji odbyło się ślubowanie przedszkolaków i pasowanie na ucznia.

Po przedstawieniu Grupa śpiewaków z naszej Grupy wykonała kilka piosenek patriotycznych i żołnierskich ze swego repertuaru dostosowanych do wieku małych odbiorców. Do szkoły tego dnia przybyli też żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej z Lublina. Pokazali uczniom wojskowy bojowy będący na wyposażeniu WOT.

Swą obecność zaznaczyli też Pan Wójt A.Jaskowski oraz Jadwiga Wielgus, sekretarz UG w Szastarce, radni, księża z tutejszej parafii oraz rodzice.

Chociaż w tej małej szkole uczy się niewiele ponad 30 dzieci (łącznie z przedszkolakami) i boryka się ona z wieloma problemami (z groźbą likwidacji włącznie) to może być wzorem dla dużych szkół, gdzie uczy się po kilkaset uczniów. Na zakończenie rodzice i nauczyciele przygotowali smaczny poczęstunek.