Spotkanie opłatkowe, Majdan Obleszcze, 14 grudnia

Spotkanie opłatkowe, Majdan Obleszcze, 14 grudnia

Coroczne zebranie sprawozdawcze Grupy za rok 2019 połączone z tradycyjnym spotkaniem opłatkowym. Odbyło się ono zwyczajowo w siedzibie Grupy w Majdanie Obleszcze.

Oprócz kolegów rekonstruktorów, którzy stawili się w strojach organizacyjnych, na zebranie przybył Wójt Gminy Szastarka A.Jaskowski oraz Antoni Zięba ze swymi dwoma nastoletnimi synami z Rzeczycy. Panowie wyrazili chęć przystąpienia do naszego stowarzyszenia.

Zebranie rozpoczęło się od odśpiewania roty . Następnie Piotr Groszek przedstawił krótkie sprawozdanie finansowe i omówił działalność Grupy w mijającym roku. Przedstawił też plany i zamierzenia na rok przyszły. Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte. W dalszej części odczytany został fragment Ewangelii wg. św. Łukasza o narodzeniu Jezusa; odmówiono modlitwę i wszyscy połamali się opłatkiem, składając sobie życzenia świąteczne i noworoczne. Przygotowano też tradycyjne potrawy wigilijne.

W tym dniu w Lublinie miała miejsce doroczna Wigilia Poetów i Ułanów, w której uczestniczyli nasi koledzy ułani.