Apel Poległych, Batorz, 24 październik

Apel Poległych, Batorz, 24 październik

Wydarzenie zorganizowała nasza Grupa dla uczczenia pamięci st. strzelca Waleriana Dąbrowskiego
żołnierza 78 pp stacjonującego przed wojną w Baranowiczach, poległego 16.09.1939r. i pochowanego
na cmentarzu w Batorzu. W uroczystości udział wzięła najbliższa rodzina poległego – córka Janina ze
swoją córką z Leżajska i Jarosław – Walerian z Jasła, wnuk poległego żołnierza. Była to pierwsza
wizyta rodziny na grobie, który odnalazła po 82 latach poszukiwań. Przybyli także sąsiedzi
Dąbrowskich, kilkudziesięcio-osobowa delegacja uczniów ze szkoły podstawowej w Batorzu z panią
Dyrektor Zenoną Jakubaszek i panią Marzeną Lis nauczycielką historii, (delegacja ta znacząco
podniosła rangę wydarzenia), dyr. GOK w Batorzu pani Teresa Michałek, radny powiatu i b. dyrektor
szkoły w Batorzu Marian Grela, Grzegorz Jargiło z córką z Janowa- zaangażowany w poszukiwania poległego, państwo Joanna i Józef Staniccy z Bychawy – Marysina – twórcy „Klubu Patriotyczna
Stodoła”, radni gminy Batorz, lokalni patrioci.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11. Przybyłych gości powitał komendant Grupy Piotr Groszek,
następnie odczytany został krótki życiorys poległego żołnierza, dzieje mogiły na batorskim cmentarzu
oraz historia 82 lat poszukiwań zaginionego, przez rodzinę i miejscowych miłośników historii.
Następnie Komendant Grupy Piotr Groszek odczytał apel poległych, a dowodzony przez Mirosława
Wielgusa pododdział oddał salwę honorową.

Grupa wystawiła poczet sztandarowy w składzie Mariusz Dębiec d-ca, Janusz Kozik – drzewcowy i Marian
Gąbka – asysta oraz wartę przy grobie. Byli też ułani z proporcem: Sylwester Michałek, Waldemar
Michałek i Zbigniew Michalczyk. Widok ułanów wywołał uczucie głębokiego wzruszenia u pani Janiny
gdyż jej ojciec służył w kawalerii; fotografię ojca w mundurze ułana siedzącego na koniu przechowuje
jak relikwię. W imieniu rodziny głos zabrał Jarosław Walerian Dąbrowski – wnuk żołnierza. Nie kryjąc
wzruszenia, podziękował lokalnej społeczności za opiekę nad grobem swego poległego dziadka.
Złożenie wieńców i zapalenie zniczy zakończyło uroczystości poświęcone 82 rocznicy śmierci st. strz.
Waleriana Dąbrowskiego. Następnie krewni pojechali do Wólki Batorskiej na miejsce śmierci swojego przodka.

Oprawę medialną przedsięwzięcia zapewniły: pani Alina Boś – redaktor naczelna gazety Panorama Powiatu
Janowskiego, Patrycja Tymińska-red. Nacz. Głosu Batorza i Zygmunt Wielgus – filmowiec i bloger ze
Stalowej Woli.

Zdjęcia autorstwa Zygmunta Wielgusa