Dzień Zaduszny, 2 listopad

Dzień Zaduszny, 2 listopad

Stowarzyszenie nasze, wspólnie z ”Klubem Patriotyczna Stodoła” – Józefa Stanickiego z Bychawy-Marysina zorganizowało wyjazd na cmentarze i miejsca pamięci, by oddać hołd  spoczywającym tam polskim bohaterom, którzy oddali swe życie za wolną Polskę.

Z miejsc, związanych z powstaniem styczniowym odwiedziliśmy dawne dworzyszcze w Brzozówce i uroczysko „Mosty” na trasie Polichna- Kraśnik, gdzie spoczywają powstańcy polegli 18 lipca 1863 r. w zwycięskiej bitwie z Moskalami, a także kopiec „Lelewela” i mogiłę powstańczą w Batorzu.

Kolejnym przystankiem był cmentarz parafialny w Potoku Stany; znajduje się tam symboliczna mogiła partyzantów NSZ – ofiar „Puziowych  Dołów”, zamordowanych przez komunistów. Modlitwę za pomordowanych poprowadził ks. proboszcz parafii Potok Stany, przypadkowo napotkany na cmentarzu.

Byliśmy również na cmentarzach w Modliborzycach, Janowie, Dzwoli, Wierzchowiskach i Polichnie, gdzie istnieją zbiorowe mogiły żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r., w walce z Niemcami i czerwonoarmistami.

Będąc w tych stronach, nigdy nie omijamy grobu Barbary Mączyńskiej „Baśki”, spoczywającej we wsi Szklarnia oraz Momot Górnych, gdzie znajduje się pomnik naszego patrona – płk. T. Zieleniewskiego.

W Batorzu odwiedziliśmy grób poległego we wrześniu 1939r. st. strz. Waleriana Dąbrowskiego. Jego mogiłę, latem tego roku, po 82 latach poszukiwań odnalazła rodzina.

Ostatnim miejscem na trasie był cmentarz w Zakrzówku, znajduje się tam grób szer. Waleriana Nowickiego ze zgrupowania płk. Zieleniewskiego, zmarłego z ran w tutejszym małym szpitalu prowadzonym przez doktora Kołtuna. Żołnierz ten spoczywa we wspólnej mogile z partyzantem NSZ poległym w 1942 r.

W każdym z tych miejsc oddawaliśmy hołd poległym na sposób żołnierski tj., strzelając salwę honorową, odmawiając stosowną modlitwę oraz paląc znicze. Pokonaliśmy dystans bliski 200 km.

Po drodze spotykaliśmy się z licznymi wyrazami aprobaty i uznania dla naszej działalności. Ktoś powiedział „Polska nie zginie bo ma ludzi pamiętających o swoich bohaterach”.

https://fb.watch/92L6eL1M1t/ – Salwa honorowa na cmentarzu w Potoku Stany