Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopad

Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopad

W tym roku święto odzyskanie niepodległości Grupa uczciła w Janowie Lubelskim, Wierzchowiskach, Zakrzówku i Bystrzycy.

W Janowie uczestniczyliśmy w uroczystościach rangi państwowej; wykonaliśmy kompleksowy ceremoniał wojskowy tj. asysta w czasie mszy świętej – odprawionej w intencji Ojczyzny w Kolegiacie Janowskiej, a także podniesienie flagi państwowej na maszt, apel poległych i salwa honorowa oddana przy pomniku marszałka J. Piłsudskiego.

Organizatorem obchodów święta niepodległości było janowskie Starostwo Powiatowe. W uroczystościach uczestniczyli najwyżsi rangą przedstawiciele instytucji, urzędów, szkół i stowarzyszeń szczebla powiatowego, młodzież szkolna, harcerze, strażacy, mieszkańcy miasta. Nasza Grupa wystąpiła w pełnym składzie: poczet sztandarowy, ułani, piechota i sekcja dziecięca. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniła Olek Orkiestra, a medialną dziennikarze lokalnej prasy. Dowódcą uroczystości był M. Wielgus.

Po południu część Grupy udała się do Wierzchowisk na ognisko patriotyczne zorganizowane przez tamtejszego księdza proboszcza dla ministrantów i harcerzy. Pozostali rekonstruktorzy udali się do Zakrzówka – gdzie przy okazałym pomniku marszałka Piłsudskiego oddali salwę honorową.

Kolejnym etapem uroczystości w Gminie Zakrzówek była patriotyczna wieczornica w szkole podstawowej w Bystrzycy poświęcona pamięci lokalnych bohaterów zaangażowanych w walkę o odzyskanie niepodległości oraz za tych, którzy w późniejszym czasie walczyli w jej obronie. W dalszej części tej podniosłej uroczystości kapelan Związku Piłsudczyków ks. Ziółkowski odczytał apel poległych, a dowodzony przez M. Wielgusa pododdział oddał salwę honorową.

Na miejscu można było obejrzeć wystawę tematyczną i wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych zaprezentowaną przez młodzież. Uroczystość zorganizowali Maria Stępień – dyr. szkoły i Dariusz Wajs – nauczyciel historii. Na koniec zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez Szkołę, KGW i OSP.

Zdjęcia pochodzą ze strony Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelski i z profilu facebook’owym Szkoły Podstawowej w Bystrzycy