Plan Filmowy, Janiki, 28 listopad

Plan Filmowy, Janiki, 28 listopad

Na zlecenie ŚZŻAK Oddział Nisko- Stalowa Wola, telewizja STELLA kręciła sceny filmowe w plenerach Lasów Janowskich, koło dawnej wsi Janiki. Tematem zdjęć były epizody zaczerpnięte z bogatej historii walk oddziału NOW AK „Ojca Jana”, które rozegrały się w czasie niemieckiej operacji przeciw partyzanckiej Sturmwind I w czerwcu 1944 r.

Rekonstruktorzy z naszej Grupy wcielili się w postacie partyzantów ‘’Ojca Jana’’i żołnierzy niemieckiego wehrmachtu. Po zakończeniu zdjęć  wystawiony przez nas patrol oddał salwę honorową przy pomniku upamiętniającym stoczone w tym miejscu walki. Poczęstunek żołnierski w zajeździe myśliwskim ‘’Głuszec’’, przygotowany przez organizatorów zakończył dzień zdjęciowy.

Zdjęcia pochodzą z facebook’owego profilu Lasy Janowskie i Okolice