Nabożeństwo za Obrońców Granic, Zakrzówek, 5 grudzień

Nabożeństwo za Obrońców Granic, Zakrzówek, 5 grudzień

Uroczystość zorganizował i intencję mszalną zamówił Związek Piłsudczyków – Oddział Kraśnik. Mszę Świętą w intencji naszych rodaków, którzy na przestrzeni wieków bronili ojczyzny oraz policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego i „terytorialsów”, obecnie pełniących służbę na granicy z Białorusią – odprawił kapelan związku piłsudczyków ks. kanonik Dariusz Ziółkowski – proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Zakrzówku.

Słowo Boże wygłosił ks. Stanisław – goszczący w parafii rekolekcjonista; uroczystość bowiem zbiegła się czasowo z przeprowadzanymi w tych dniach rekolekcjami adwentowymi.

Po nabożeństwie nastąpił przemarsz na zakrzowiecki rynek, pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie Piotr Groszek – komendant naszej Grupy odczytał apel poległych; następnie została oddana salwa honorowa ku czci obrońców polskich granic. Złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod pomnikiem zakończyło oficjalną część uroczystości. Po tym uczestnicy udali się do C K w Zakrzówku na żołnierski poczęstunek, przygotowany przez KGW.

Grupa nasza i Piłsudczycy wystąpili ze sztandarami, ponadto w wydarzeniu udział wzięli: władze samorządowe gminy Zakrzówek, dyrektorzy szkół, lokalni patrioci i przedsiębiorcy, mieszkańcy parafii. Dowódcą uroczystości był M. Wielgus.

Godzi się nadmienić, że Piłsudczycy z Lubelszczyzny nie zostali wpuszczeni na ogólnokrajowy zjazd na Jasnej Górze  w Częstochowie, który odbył się na jesieni. Była to kara zbiorowa nałożona na nasze województwo w ramach represji za niski stopień wyszczepienia przeciw Covid-19.

Zdjęcia pochodzą z profilu facebookowego Dawny Zakrzówek i okolice – Pracownia Dokumentacji Dziejów Gminy Zakrzówek