Narodowe Święto Niepodległości, Zakrzówek – Janów Lub – Wierzchowiska, 11 listopada 2022

Narodowe Święto Niepodległości, Zakrzówek – Janów Lub – Wierzchowiska, 11 listopada 2022

Już po raz kolejny Grupa nasza pełni funkcję kompanii honorowej  w czasie narodowego  święta niepodległości w Janowie Lubelskim. Wystąpiliśmy w pełnym składzie: piechota, kawaleria, sekcja dziecięca. Wykonaliśmy asystę w czasie mszy św., wystawienie warty przy pomniku  marszałka Józefa Piłsudskiego, poniesienie flagi państwowej na maszt, apel poległych i oddaliśmy salwę honorową.

Organizatorem przedsięwzięcia było Janowskie Starostwo Powiatowe. W uroczystości wzięły udział władze samorządowe, posłowie na Sejm, przedstawiciele władz szczebla centralnego i wojewódzkiego, kierownicy i dyrektorzy urzędów i instytucji państwowych, organizacje kombatanckie, poczty sztandarowe, harcerze, uczniowie szkół wraz z nauczycielami, duchowni, mieszkańcy powiatu.

Po zakończeniu uroczystości w Janowie Grupa wraz ze sztandarem udała się do Zakrzówka. Tam wystawiliśmy wartę przy pomniku J. Piłsudskiego, odbył się apel poległych i padła salwa honorowa. Był to nasz wkład w uświetnienie święta niepodległości w tej miejscowości.

Wieczorem Grupa na zaproszenie ks. proboszcza z parafii Wierzchowiska  uczestniczyła patriotycznej wieczornicy zorganizowanej przez parafię z myślą o dzieciach i młodzieży. W programie był okolicznościowy apel pamięci i salwa honorowa. Uroczystość odbyła się przy pomniku upamiętniającym odzyskanie niepodległości. Przygotowano plenerową projekcję komiksów, koncert pieśni patriotycznych i poczęstunek z grilla.