101 Rocznica Odzyskania Niepodległości, Janów Lubelski, 11 listopad

101 Rocznica Odzyskania Niepodległości, Janów Lubelski, 11 listopad

Tegoroczne święto wieloletnim zwyczajem rozpoczęło się od zbiórki uczestników przed siedzibą Starostwa. Na czele formowanego szyku stanęła Olek Orkiestra, w dalszej kolejności znalazła się nasza Grupa z nowo ufundowanym sztandarem, następnie uczniowie janowskich szkół niosący wielkich rozmiarów biało-czerwony sztandar, liczne poczty sztandarowe, władze samorządowe i miejskie, kombatanci, delegacje urzędów, agend i instytucji państwowych, przedstawiciele stowarzyszeń, nauczyciele, młodzież szkolna i mieszkańcy powiatu.

Orszak udał się do janowskiej Kolegiaty, gdzie odprawiono uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny. Następnie na nowo uformowany szyk przeszedł ulicą Jana Zamoyskiego pod pomnik Marszałka J. Piłsudskiego. Tu odbyła się oficjalna część uroczystości.

Ceremoniał wojskowy – asysta w czasie mszy św., podniesienie flagi państwowej na maszt, apel poległych i salwa honorowa w wykonaniu naszej Grupy.

W oficjalnym wystąpieniu Starosta Janowski Artur Pizoń przypomniał ten pamiętny dzień, w którym Ziemia Janowska odzyskała niepodległość. Mówił o ludziach, którzy się do tego przyczynili. W dalszej części swojego przemówienia przytoczył fragmenty depesz jakie nowo utworzony Sejmik Powiatu Janowskiego wystosował do Naczelnika Państwa i Marszałka Sejmu. Na końcu podkreślił, że wolność nie jest nam daną na zawsze, ale trzeba się o nią troszczyć w każdy czas.

Ceremoniał składania wieńców i zniczy przed pomnikami J.Piłsudskiego i W.Witosa zakończył oficjalną część obchodów święta niepodległości w Janowie Lubelskim.

Tradycyjnie prowadzona była zbiórka pieniędzy na odnowę zabytkowych nagrobków.

Fotorelacja: część I, część II