Jak do nas wstąpić

Jak do nas wstąpić

            Do naszej Grupy może wstąpić każdy chętny, (bez względu na wiek i płeć; więcej o członkach grupy tutaj) dysponujący wolnym czasem w weekendy, ponieważ to wtedy zazwyczaj uczestniczymy w uroczystościach i spotkaniach. Ilość takich wydarzeń w ciągu roku waha się od 5 do 10 razy. Od czasu do czasu, w piątki wieczorem lub w innym dogodnym czasie zbieramy się na krótkie treningi z musztry lub dla omówienia bieżących ważnych spraw.

            Do wstąpienia w nasze szeregi zapraszamy każdego, jednak szczególny nacisk kładziemy na zachęcanie młodzieży szkolnej. Poprzez nasze działania, staramy się wpajać naszym młodym obywatelom patriotyzm i próbować wzbudzić w nich zainteresowanie historią naszej ojczyzny.

Wymogi i koszta

            Jedynym wymogiem dla osób posiadających dochody jest zakup umundurowania i podstawowego ekwipunku żołnierskiego. Nie jest prawdą, że jest to jakieś wyjątkowo drogie „hobby”. Jeśli chętny nie dysponuje zasobnym portfelem to na początek wystarczy najtańszy ekwipunek, którego koszt waha się w granicach 800 zł.  Za podstawowy strój można uznać  mundur drelichowy letni wz.36, w skład którego wchodzą: kurtka (ok. 240 zł), spodnie (ok. 220 zł), buty (ok. 120 zł) , czapka (ok. 100 zł), pas (ok. 60 zł).  Dla porównania za mundur garnizonowy, sukienny trzeba już zapłacić około 1000 – 1200 zł. Dla mniej zamożnych istnieje (w miarę możliwości finansowych Grupy) pomoc w zakupie umundurowania i ekwipunku. Dopóki „żołnierz” nie zakupi dodatkowego ekwipunku istnieje możliwość wypożyczania np. ładownic, szelek czy atrap broni.

Założenia i sprawy organizacyjne

            Grupa bierze udział w rekonstrukcjach historycznych, uroczystościach patriotycznych, religijnych, rocznicowych, w obchodach świąt państwowych i wojskowych, festynach, pogrzebach. Organizuje pogadanki dla młodzieży szkolnej  oraz wystawy militariów.

Grupa sporadycznie pozyskuje pewne środki finansowe od sponsorów. Zgodnie ze statutem środki te są wykorzystywane na doposażenie w sprzęt i ekwipunek. Członkowie grupy za udział w uroczystościach nie pobierają żadnego wynagrodzenia, jest to działalność czysto bezinteresowna.

W planach jest powołanie grupy kobiecej jeśli będzie takie zainteresowanie.

Misja

1. SZERZENIE WIEDZY I KULTURY NA TEMAT HISTORII KRAJU I REGIONU.
2. OPIEKA NAD ZABYTKAMI ARCHITEKTURY MILITARNEJ ORAZ ZAPOMNIANYCH MOGIŁ WALCZĄCYCH ŻOŁNIERZY W CZASIE WOJNY.
3. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY.
4. ORGANIZOWANIE WYSTAW KOLEKCJI PRZEDMIOTÓW POCHODZĄCYCH Z WOJNY O TEMATYCE MILITARNEJ.
5. REPREZENTOWANIE W STROJU Z TAMTEJ EPOKI I UŚWIETNIANIE ŚWIĄT NARODOWYCH ORAZ KOŚCIELNYCH.
6. POSZERZENIE WIEDZY I ZASAD BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ BRONIĄ.