Sprzęt

Sprzęt i pojazdy

Grupa posiada na swoim wyposażeniu pojazdy różnych typów: motocykle, samochody terenowe i ciężarowe.

Motocykl BMW
Motocykle: BMW 350 oraz Dniepr K – 750

 

Samochód terenowy DKW
Samochód terenowy DKW (2 szt.)

 

Samochód terenowy GAZ-67
Samochód terenowy GAZ-67 „Czapajew”

 

Samochód Ciężarowy GAZ 61
Samochód Ciężarowy GAZ 61
Kuchnia polowa
Kuchnia polowa